ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK KOŞULLARI

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
   Madde 6- Üyelik Koşulları
  A) Asil Üyelik
    a) Genel Koşullar
   1) 18 Yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak.
    2) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak.
    3) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak.
    b) Özel Koşullar
    1) Yoğun bakım ünitesinde çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler ve sağlık memurları üye olabilir.
   2) Yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta olan ebe ve acil tıp teknisyenleri derneğe fahri üye olarak kabul edilirler.
    c) Üye Olma İşlemi
    1) Üye olmak isteyenler bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
    2) Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.
    3) T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olması için T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
   Madde 7- Üyeliğin Sona Ermesi : Üyelik, çıkma ve çıkarılma ile son bulur.
    a) Üyelikten çıkma : Üyelikten isteğiyle ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan silinir.
    b) Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.
    1) 2 yıl süreyle aidat ödememek. (2 yıl süreyle aidat ödemediği için üyeliği sona erenler, yeniden üye olmak için geçirilmesi gereken işleme tabidirler.)
    2) Diğer nedenler :
    I. Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
    II. Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek.
   III. Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü işlemlere girişmek.
    IV. 2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek. Bu durumların saptanması halinde dernek yönetim kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.
    Madde 8- Üyelerin Hak ve Ödevleri
   a) Her üye derneğin yükselmesi için çalışır. Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar. Üyeler eşit haklara sahiptir, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.
    b) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
   c) Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.

 

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
    Madde 6- Üyelik Koşulları
    A) Asil Üyelik
    a) Genel Koşullar
    1) 18 Yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak.
    2) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmamış olmak.
    3) Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde gerekli izni almış olmak.
    b) Özel Koşullar
   1) Yoğun bakım ünitesinde çalışan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen hemşireler ve sağlık memurları üye olabilir.
    2) Yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta olan ebe ve acil tıp teknisyenleri derneğe fahri üye olarak kabul edilirler.
    c) Üye Olma İşlemi
    1) Üye olmak isteyenler bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Kabul edilenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
    2) Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.
    3) T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olması için T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet hakkına sahip        olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
    Madde 7- Üyeliğin Sona Ermesi : Üyelik, çıkma ve çıkarılma ile son bulur.
    a) Üyelikten çıkma : Üyelikten isteğiyle ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı yönetim kurulu kararı ile kayıtlardan silinir.
    b) Üyelikten çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.
    1) 2 yıl süreyle aidat ödememek. (2 yıl süreyle aidat ödemediği için üyeliği sona erenler, yeniden üye olmak için geçirilmesi gereken işleme tabidirler.)
    2) Diğer nedenler :
    I. Derneğin onuru, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
    II. Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek.
    III. Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü işlemlere girişmek.
    IV. 2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek. Bu durumların saptanması halinde dernek yönetim kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.
    Madde 8- Üyelerin Hak ve Ödevleri
    a) Her üye derneğin yükselmesi için çalışır. Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararı ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar. Üyeler eşit haklara sahiptir, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.
    b) Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
    c) Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.