KURUMSAL

YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı:Besey Ören

Başkan Yardımcısı:Ebru Kıraner

Genel Sekreter:Duygu Sönmez Düzkaya

Sekreter:Aycan Kelez Yayık

Veznedar:Bilgen Uçak

Sayman:Esra Uğur

Üye:Banu Terzi