HABERLER

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu

Dernek  başkanımız Yrd. Doç. Dr. Besey Ören ve yönetim kurulu üyemiz  Bilgen Uçak ve derneğimiz eski yönetim kurulu üyelerinden  Sibel Afacan  21 Aralık 2015 tarihinde Başkent Üniversitesi, Ankara'da Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Buluştayı’na katıldılar. Yönetim kurulu üyelerimiz  hasta ve sağlık çalışanı güvenliği konusu ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşları tek çatı altında toplamayı ve bu anlamda çözümler üretmeyi amaçlayan   buluştayda derneğimizi temsil ettiler.