DUYURULAR

"Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslemenin Yönetimi Kursu"

Kurs Başkanları: Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN - Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ

Eğitimciler:

* Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN - İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

* Dr. Öğr. Üy. Banu TERZİ – Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

* Uzm. Hem. Ebru KIRANER - İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Amaç: Enteral beslenmenin temel kavramlarını tanımlayarak, kritik hastada enteral beslenmenin önemini tartışmak ve bu doğrultuda yoğun bakım hemşirelerinin, enteral beslenen hastada kanıta dayalı bakım için, bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Öğrenim Çıktıları / Hedefleri: Bu kursun sonunda yoğun bakım hemşireleri;

1.Enteral beslenme kavramlarını tanımlayabilecek,

2. Yoğun bakım hastalarında enteral beslenmenin önemini açıklayabilecek,

3. Enteral beslenme yöntemleri ve şekillerini açıklayabilecek,

4.Yoğun bakım hastasının günlük kalori ( enerji) ve protein gereksinimini hesaplayabilecek,

5. Hastaya ve Enteral Beslenmeye uygun doğru tüpü seçebilecek

6.Gastrik rezidüel volüm kontrolü ve değerlendirmesi yapabilecek,

7.Yoğun bakım ünitesinde enteral beslenen hastanın bakımını kanıta dayalı olarak yönetebilecektir.

Değerlendirme: Kurs programının başında (ön-test) ve sonunda (son-test) yazılı bir değerlendirme yapılır.

Belgelendirme: Kurs sonunda katılımcılara “Yoğun Bakım Hastalarında Enteral Beslenmenin Yönetimi Kursu Katılım Belgesi” verilir.