DUYURULAR

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne"

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yaklaşık 170 bin kişi ile sağlık ekibinin en büyük çoğunluğuyuz. Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği ile güvence altına alınan görev yetki ve sorumluluklarımız, diğer sağlık çalışanlarına (Ameliyathane, Diyaliz, Acil Tıp Teknikerleri) devrediliyor. Toplum sağlığına zarar verecek bu uygulamayı önlemeye yönelik tüm girişimlerimize rağmen, hemşirelerin, öğretim elemanlarının, hemşirelik öğrencilerinin, atama bekleyen meslektaşlarımızın ve ailelerinin sesi duyulmuyor, hastaların istekleri dikkate alınmıyor. Pek çok sağlık çalışanı eğitiminde, hasta bakımının temel bazı kavramlarını öğrenir. Fakat bu onların, hemşirenin görevini "yapabilir yetkinlikte” olduğunu göstermez. Atanamayan sağlık çalışanlarının atanma taleplerini anlıyoruz. Ancak, 100 bin hemşire atama beklerken, bu talebin, hemşirelerin yasal çalışma alanları ve görev, yetki ve sorumluluklarını almak olmasını haksız ve riskli buluyoruz. Hemşireler ve sağlık teknikerleri birbirlerinin alternatifi değil bütünleyicisidir. Mesleğimizin icrasının biz hemşirelere bırakılmasını, diğer sağlık çalışanlarının 'görev yetki ve sorumluluk alanlarımıza girmemesini, sağlık işgücü istihdamında, mezun sayısının değil, mesleğin uluslararası kabul gören gerçek görev tanımlarının referans alınmasını istiyoruz. Sesimizi duyacağınıza, 'bizi anlayacağınıza inanıyoruz. Toplumun hak ettiği hizmeti almasını engelleyecek bu uygulamanın sonlandırılması desteğinizi talep ediyoruz.

Saygılarımla